Formular inscriere

Selectați Programul de formare continuă

Program de formare continuă*
Vă rugăm selectați Programul de formare.

Planul de învățământ al programului de formare selectat:

Modul1: Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație
Modul2: Tehnici de învatare în programe afterschool
Modul3: Activități de educatie în Programul Afterschool
Modul4: Consilierea și asistarea psihopedagogică în programele after school
Modul5: Nediscriminare, diversitate, egalitate de șanse în procesul învățării în contextul dezvoltarii durabile

Modul1: Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație
Modul2: Descrierea, analiza şi evaluarea performanţelor profesionale
Modul3: Impactul inteligenţei sociale şi emoţionale asupra performanţelor profesionale
Modul4: Coaching cognitiv comportamental pentru optimizarea performanţelor profesionale
Modul5: Nediscriminare, diversitate, egalitate de şanse în procesul învățării în contextul dezvoltării durabile

Modul1: Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație
Modul2: Personalitate şi dezvoltare morală
Modul3: Tehnici active de instruire
Modul4: Tehnici avansate de clarificare a valorilor în educaţia morală
Modul5: Nediscriminare, diversitate, egalitate de şanse in procesul invatarii în contextul dezvoltării durabile

Modul1: Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație
Modul2: Metode şi instrumente de cunoaştere şi evaluare a progresului socio-emoţional al copilului pe parcursul clasei pregătitoare
Modul3: Strategii de dezvoltare şi optimizare a competenţelor socio-emoţionale în relaţia educator şi copil
Modul4: Adecvarea strategiilor didactice la caracteristicile de dezvoltare cognitive şi emoţională a copiilor
Modul5: Nediscriminare, diversitate, egalitate de şanse in procesul invatarii în contextul dezvoltării durabile

Modul1: Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație
Modul2: Scrierea cererii de finanţare cu respectarea actelor normative în domeniu
Modul3: Tehnici şi instrumente de management şi implementare proiecte
Modul4: Proiecte şi programe de intervenţie în comunitate
Modul5: Nediscriminare, diversitate, egalitate de şanse in procesul invatarii în contextul dezvoltării durabile

Modul1: Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație
Modul2: Adaptarea comunicării la caracteristicile de personalitate ale elevilor
Modul3: Comunicare verbală şi nonverbală în activitatea de învăţământ
Modul4: Etică şi deontologie în relaţiile interpersonale în mediul şcolar
Modul5: Nediscriminare, diversitate, egalitate de şanse in procesul invatarii în contextul dezvoltării durabile

Modul1: Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație
Modul2: Managementul învăţării pentru valorificarea tipurilor de inteligenţă şi stimularea creativităţii elevilor
Modul3: Managementul resurselor de timp, motivaţie şi competenţă
Modul4: Tehnici de optimizare a activităţilor didactice
Modul5: Nediscriminare, diversitate, egalitate de şanse in procesul invatarii în contextul dezvoltării durabile

Modul1: Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație
Modul2: Legislaţia educaţiei în România în context european
Modul3: Legislaţa muncii în mediul educaţional în context european
Modul4: Statutul personalului didactic
Modul5: Nediscriminare, diversitate, egalitate de şanse in procesul invatarii în contextul dezvoltării durabile

Modul1: Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație
Modul2: Metode inovative de predare/învăţare adaptate la ariile curriculare
Modul3: Tehnici moderne de evaluare a performanţelor şcolare
Modul4: Etica şi deontologia în procesul de evaluare
Modul5: Nediscriminare, diversitate, egalitate de şanse in procesul invatarii în contextul dezvoltării durabile

Preferințe privind participarea la Programul de formare continuă selectat

Loc desfășurare*
Vă rugăm selectați locul în care ați dori să urmați programul de formare.

Taxa de școlarizare: 500 lei

 
Durata cursului: 5 săptămâni

Perioada preferată:

Începând din:*
Selectați luna

 
Selectați anul

Până în:*
Selectați luna

 
Selectați anul

Date personale

Nume Prenume*
Vă rugăm completați Numele și Prenumele

Adresa E-mail*
Vă rugăm completați adresa de email.

Telefon mobil*
Vă rugăm completați numarul de telefon mobil (doar cifre)

Localitate domiciliu*
Localitatea de domiciliu.

Județ*
Vă rugăm selectați Județul de domicliu.

Cod securitate*
Cod securitate   Alt codCod de securitate invalid!